Dialog techniczny – nowy tabor dla KD

Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. podjęła decyzję o rozpoczęciu dialogu technicznego, co w konsekwencji może mieć zasadniczy wpływ na wybór nowego taboru – zarówno elektrycznych, jak i spalinowych zespołów trakcyjnych.
Warto tym samym podkreślić, że Spółka nie rezygnuje z zakupu nowego taboru. Dwa nieudane postępowania w tym zakresie przyczyniły się do zdobycia cennych doświadczeń i utwierdziły w przekonaniu, że wymiar finansowy projektu musi być dostosowany do budżetu inwestycyjnego Spółki.
W ostatnim postepowaniu dało się zaobserwować drastyczny wzrost ceny pojazdów spalinowych, sięgający nawet 25 procent, co uniemożliwiło wyłonienie dostawcy taboru. Dlatego, chcąc w możliwie szerokim zakresie dopasować pociągi do potrzeb pasażerów, ale także realiów rynkowych kolejowych przewoźników regionalnych, wszystkich zainteresowanych producentów taboru zapraszamy do rozmowy i doradztwa w powyższym przedmiocie.
Szczegółowe informacje dotyczące dialogu technicznego opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Kolei Dolnośląskich.