Badanie opinii – pomóżcie nam stworzyć rozkład jazdy najlepszy dla Was!

Zapraszamy do badania opinii społecznej dotyczącej rozkładu jazdy pociągów, który obowiązywał będzie od 11 grudnia 2022 roku.

Na zgłoszenia czekamy od 14 do 20 lutego. Wnioski, uwagi i sugestie należy przesyłać na specjalnie do tego celu przygotowanym formularzu, na nasz adres e-mail: kontakt.koleje@dolnyslask.pl

Formularz dostępny jest do pobrania pod poniższym linkiem:

https://bip.dolnyslask.pl/m,2592,oferta-przewozowa-na-rozklad-jazdy-pociagow-20222023-badanie-opinii-spolecznej.html

W tytule e-maila prosimy napisać „Badanie opinii społecznej RJP /2023”. Przypominamy o konieczności podpisania „zgody na przetwarzanie danych osobowych…” zgodnie z treścią umieszczoną w formularzu. Bez tej zgody uwagi i sugestie nie będą mogły być rozpatrzone.

Z uwagi na terminarz prac nad przygotowaniem oferty oraz konstrukcją rocznego rozkładu jazdy pociągów 2022/2023, formularze nadesłane po wyżej wskazanym terminie nie będą mogły być rozpatrzone w ramach badania opinii społecznej.

Informujemy również, iż nie będą rozpatrywane wnioski:

  • niepełne, anonimowe lub z nieprawdziwymi danymi;
  • ogólnikowe i niewnoszące konkretnego postulatu;
  • dotyczące zakresu kompetencyjnego innych organizatorów;
  • do połączeń Intercity, TLK i międzynarodowych (za wyjątkiem regionalnych pociągów transgranicznych do ościennych regionów Niemiec i Czech);
  • z uwagami dotyczącymi stanu taboru i prędkości kursowania pociągów;
  • zawierające uwagi o stanie linii kolejowych i dworców (adresatami takich uwag i skarg są spółki odpowiadające za utrzymanie linii i infrastruktury kolejowej m.in.: PKP Polskie Linie Kolejowe SA i PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami lub lokalne samorządy);
  • dotyczące relacji połączeń dalekobieżnych (organizatorem tych połączeń jest ministerstwo właściwe do spraw transportu).

Nadmieniamy również, iż na przyszły kształt kolejowej oferty przewozowej wpływać będzie szereg czynników, jak choćby wysokość środków finansowych w dyspozycji UMWD, zasoby taborowe i personalne przewoźników, dostępność infrastruktury i jej stan, możliwości zapewnienia oferty odpowiedniej do popytu i oczekiwań podróżnych oraz uzgodnienia z sąsiednimi organizatorami na liniach stycznych z innymi województwami.

Z uwagi na procedury związane z przygotowaniem rozkładu jazdy, czas oczekiwania na odpowiedź przekroczy zwyczajowy, miesięczny termin. Zapewniamy jednak, że każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone, a odpowiedź na nie zostanie przesłana do Państwa e-mailem.

Zapraszamy do aktywnego udziału!