A A Czcionka

Bilet zintegrowany Siechnice

Bilet zintegrowany Siechnice obowiązuje w pociągach Kolei Dolnośląskich w komunikacji krajowej (z wyłączeniem połączeń „Pociąg do Kultury” i „KD Specjal”) oraz w autobusach na wszystkich liniach komunikacji realizowanych przez Gminę Siechnicę (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego).

Bilet zintegrowany Siechnice składa się z kolejowego biletu miesięcznego odcinkowego imiennego z umieszczonym na nim znaczkiem komunikacji miejskiej i uprawnia jego posiadacza do:

 

  1. przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich na trasie wskazanej na bilecie,
  2. przejazdów środkami komunikacji miejskiej (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego).

 

Bilet miesięczny wydany według oferty uprawnia jego posiadacza do:

  • nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich na trasie wskazanej na bilecie, przy czym co najmniej jedną ze stacji musi być Siechnice lub Zakrzów Kotowice,
  • nieograniczonej liczby przejazdów autobusami na wszystkich liniach komunikacji realizowanych przez Gminę Siechnice (we wszystkie dni w okresie ważności biletu kolejowego).

 

Bilety można kupić wyłącznie Biurze Obsługi Klienta na stacji Wrocław Główny.