A A Czcionka

Kariera w KD

Dołącz do nas!

← Powrót do poprzedniej strony

Kontroler ds. handlowych

Spółka Koleje Dolnośląskie ogłasza rekrutację na stanowisko kontrolera ds. handlowych.

Zakres obowiązków:

 • Kontrola wszystkich pracowników odpowiedzialnych za odprawę podróżnych oraz kontrola organów kontrolno-rewizyjnych w zakresie:
  – dokumentów przewozów osób, rzeczy i zwierząt
  – jakości świadczonych usług
  – organizacji pracy i dyscypliny pracy
  – prowadzonej dokumentacji i wyposażenia
  – innym zleconym przez przełożonego
 • Ustalanie zasad podziału pracy wszystkich organów kontroli handlowej podczas prowadzenia kontroli w pociągu
 • Właściwe i rzetelne prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, a także dotyczącej czasu pracy
 • Kontrolowanie biletów i dokumentów przejazdowych oraz czynności związane z odprawą podróżnych w pociągu
 • Rozstrzyganie sporów pomiędzy obsługą pociągu, a podróżnymi oraz pomiędzy współpodróżnymi, o ile spór taki utrudnia podróż innym osobom
 • Bieżące aktualizowanie wiedzy na podstawie obowiązujących regulaminów i instrukcji
 • Należyta dbałość o powierzony sprzęt służący do wykonywania czynności pracy i zabezpieczanie go przed zniszczeniem i kradzieżą
 • Terminowe rozliczanie wpływów za sprzedane bilety zgodnie z regulaminem przekazywania gotówki
 • Terminowe przekazywanie rekordów sprzedaży za pośrednictwem terminala mobilnego
 • Kontroler jest pracownikiem materialnie odpowiedzialnym za powierzone mienie, wpływy uzyskane z odprawy podróżnych oraz dokumentację służbową

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Staż pracy na stanowiskach związanych z odprawą podróżnych – co najmniej 5 lat
 • Gotowość do pracy w terenie
 • Elastyczność i dyspozycyjność
 • Wysoka komunikatywność i otwartość
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
 • Gotowość do pracy pod presją czasu
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • Rzetelność i sumienność
 • Obsługa narzędzi Word i Excel (sporządzanie raportów)

Zgłoszenie (CV wraz z listem motywacyjnym ze wskazaniem stanowiska) prosimy przesłać na adres: rekrutacja@kolejedolnoslaskie.eu lub składać je osobiście w Biurze Zarządu (1. piętro). Koleje Dolnośląskie S.A. zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Wysyłając dokumenty prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A.” Jeśli chcecie Państwo brać udział także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o umieszczenie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Koleje Dolnośląskie S.A. w celach przyszłych rekrutacji.” Administratorem danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji są Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą przy ul. Kolejowej 2, 59-220 Legnica.