A A Czcionka

Kariera w KD

Dołącz do nas!

← Powrót do poprzedniej strony

Instruktor ds. handlowych

 • Legnica

Spółka Koleje Dolnośląskie ogłasza rekrutację zewnętrzną na stanowisko instruktora ds. handlowych.

 

Zakres obowiązków:

 • Przeprowadzanie planowych i pozaplanowych szkoleń, pouczeń i egzaminów w zakresie handlowym ze szczególnym uwzględnieniem:

– właściwej obsługi podróżnych i zabezpieczenia wpływów

– wytycznych, instrukcji, procedur i innych dokumentów handlowych

– umów i porozumień handlowych z podmiotami zewnętrznymi

– dokumentów przejazdowych i przewozowych

– jakości świadczonych usług

– przestrzegania obowiązujących przepisów oraz procedur przeciwdziałania zagrożeniom i zjawiskom kryminogennych

 • Organizowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń, pouczeń i egzaminów w zakresie zagadnień handlowych
 • Rzetelne przygotowywanie materiałów szkoleniowych i bieżące aktualizowanie wiedzy w zakresie obsługi podróżnych KD oraz innych przewoźników, z którymi KD podpisały umowę na sprzedaż biletów
 • Współpraca z pozostałymi instruktorami w zakresie materiałów szkoleniowych (w tym e-learning)
 • Bieżąca współpraca z innymi działami w zakresie uzgodnienia planu szkoleń, pouczeń i egzaminów
 • Rzetelne przygotowywanie planów oraz sprawozdań z przeprowadzonych szkoleń, pouczeń i egzaminów
 • Kontrola i weryfikacja wytycznych , instrukcji, procedur i innych dokumentów handlowych pod względem obowiązujących zasad i przepisów, opracowywanie wniosków
 • Wnioskowanie zmian do regulaminów, taryf, cenników oraz systemów sprzedaży
 • Opracowywanie regulacji handlowych w zakresie niewynikającym ze zmian w systemach sprzedaży (np. zawieszenie połączeń, honorowanie biletów i uprawnień, aktualizacja instrukcji)
 • Przeprowadzanie kontroli handlowej zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego określonego w obowiązujących w Spółce wytycznych odnośnie organizacji i zasad wykonywania kontroli
 • Dokonywanie obiektywnej oceny ustaleń z kontroli i rzetelne sporządzanie dokumentacji w sprawie kontrolowanych zagadnień

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Staż pracy na stanowiskach związanych z odprawą podróżnych – co najmniej 3 lata
 • Wzorowy przebieg dotychczasowej pracy
 • Gotowość do pracy w terenie (szkolenia zamiejscowe)
 • Elastyczność i dyspozycyjność
 • Wysoka komunikatywność i otwartość
 • Samodzielność
 • Rzetelność i sumienność
 • Obsługa narzędzi Word i PowerPoint
 • Mile widziane doświadczenie pedagogiczne lub ukończony kurs instruktora praktycznej nauki zawodu

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Pakiety socjalne m.in.: dopłaty do wypoczynku, pożyczki pracownicze, paczki dla dzieci na Mikołaja
 • Benefity pracownicze m.in.: prywatna opieka medyczna, pakiety sportowe, ulga transportowa na przejazdy kolejami
 • Dofinansowanie do studiów i nauki
 • Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • Możliwość rozwoju zawodowego

 

 

Zgłoszenie (CV wraz z listem motywacyjnym ze wskazaniem stanowiska) prosimy przesłać na adres: rekrutacja@kolejedolnoslaskie.eu lub składać je osobiście w Biurze Zarządu (1. piętro).

Koleje Dolnośląskie S.A. zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

Wysyłając dokumenty prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji przez Spółkę Koleje Dolnośląskie S.A.” Jeśli chcecie Państwo brać udział także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą Spółkę prosimy o umieszczenie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Koleje Dolnośląskie S.A. w celach przyszłych rekrutacji.” Administratorem danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji są Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą przy ul. Kolejowej 2, 59-220 Legnica.