A A Czcionka

Bilet Sowiogórski

Od 1 lipca 2019r. obowiązuje nowa oferta „Bilet Sowiogórski”, która zastąpiła dotychczasowe oferty „Promocja Dzierżoniowska” i „Promocja Świdnicka”.

Nowa oferta została rozszerzona o stacje Bolesławice Świdnickie, Krzyżowa i Mościsko Dzierżoniowskie a także do wszystkich stacji i przystanków w granicach administracyjnych Wrocławia, do których docierają pociągi KD.

Od 15 grudnia 2019r. oferta obowiązywać będzie także od i do stacji Bielawa Zachodnia.

Przykładowe ceny biletów w ofercie będą wynosić:

Relacja

Bilet jednorazowy
„tam”
Bilet jednorazowy
„tam i powrót”
Bilet miesięczny
„tam i powrót”
Wrocław Główny – Świdnica Miasto 13,50 zł 19,00 zł 269,00 zł
Świdnica Miasto – wszystkie stacje z nazwą Wrocław 13,50 zł 19,00 zł 269,00 zł
Dzierżoniów Śląski – Wrocław Główny 13,50 zł 19,00 zł 269,00 zł
Wrocław Główny – Krzyżowa 13,50 zł 19,00 zł 269,00 zł
Bielawa Zachodnia – Wrocław Główny (od 15 grudnia 2019r.) 13,50 zł 19,00 zł 269,00 zł

 

Bilety w ofercie „Bilet Sowiogórski” są dostępne nie tylko u obsługi pociągu i w kasach stacjonarnych, lecz również w pozostałych kanałach dystrybucji KD, w tym w Internecie.